MUDr. Miroslav Vala

Praktický lékař pro dospělé

Zadejte Váš požadavek přes Medevio

Volejte prosím jen pokud je to urgentní.
Na Vaše požadavky přes Medevio reagujeme rychle.
Návštěva ordinace pouze po předchozím objednání.

Ordinační doba

 • Pondělí

 • Úterý

 • Středa

 • Čtvrtek

 • Pátek

 • Sobota

 • Neděle

Služby

 • Komplexní preventivní, diagnostická a léčebná péče v oboru všeobecné praktické lékařství pro dospělé
 • Dispenzární péče o chronicky nemocné v souladu s legislativou
 • Administrativní a posudková činnost
 • Očkování - pravidelné i očkování pro cesty do zahraničí
 • Přístrojové vybavení - EKG, CRP, INR, streptest, pulsní oxymetr, 24 hodinový monitor tlaku, glukometr

Ceník přímo hrazené zdravotní péče

níže uvedené výkony nepatří do kategorie nutné zdravotní péče, a proto je zdravotní pojišťovny nehradí; příslušné poplatky se platí přímo v ordinaci lékaře, preferujeme platby kartou
Lékařské vyšetření pro samoplátce 500,-
Lékařský posudek do zaměstnání 1200,-
Vyšetření pro zákroky nehrazené ze ZP /př. kosmetické a jiné/ včetně EKG, bez lab. 800,-
Lékařský posudek k získání /i opětovné/ řidičského průkazu, vyš. u profesionálů, rozšíření skupiny 1200,-
Lékařský posudek k získání řidičského průkazu - studenti 600,-
Lékařský posudek k řízení motorových vozidel u osob nad 65 let 600,-
Lékařský posudek k získání nebo prodloužení zbrojního průkazu 1200,-
Lékařský posudek k posouzení zdravotní způsobilosti k práci dobrovolného hasiče 1000,-
Výpis ze zdravotnické dokumentace - vyhotovení do 3 dnů 500,-
Výpis ze zdravotnické dokumentace - expresně téhož dne 700,-
Výpis ze zdravotnické dokumentace na základě písemné žádosti od zaměstnavatele,včetně zaslání poštou a vystavení faktury nebo ruční vyplnění formuláře přineseného pacientem 900,-
Vyšetření nebo administrativní úkony pro účely komerčních pojišťoven, soudu a policii dle rozsahu 400 - 1200,-
Vyšetření k posouzení zdravotní způsobilosti sportovní činnosti, rekondiční akci 600,-
Vyšetření k posouzení způsobilosti vůdce plavidla 600,-
Posouzení zdravotní způsobilosti k účasti na táborech 200,-
Jiný administrativní úkon - vyjádření, potvrzení dle rozsahu od 200,-
Kopie kompletní zdravotnické dokumentace dle rozsahu (+ cena za kopii á 10 Kč/1 stránka) Od 300 á 10 minut
INR nebo CRP u neregistrovaného či samoplátce 300,-
Streptest u neregistrovaného či samoplátce 300,-
Test na přítomnost krvácení ze stolice (TOKS) u neregistrovaného či samoplátce 300,-
EKG u neregistrovaného či samoplátce 300,-
24 hodinový monitoring tlaku krve pro samoplátce 700,-
Duplikát již vydaného posudku 200,-
Nový TOKS za ztrátu či znehodnocení 100,-
Příplatek za expresní prohlídku k posudku (k řízení, do zaměstnání do 3 dní na žádost zaměstnavatele či pacienta, dle zákona lhůta do 10 dní)(neplatí sleva pro seniory a studenty) 800,-
FSME (očkování proti klíšťové encefalitidě)
3 dávky - 0, 1-3M, 1R, přeočkování á 3-5R
1200,-
Avaxim (očkování proti hepatitidě A)
2 dávky - 0, 6-12M
1400,-
Engerix (očkování proti hepatitidě B)
3 dávky - 0, 1M, 6M
1100,-
Twinrix (očkování proti hepatitidám A+B)
3 dávky - 0, 1M, 6M
2100,-
M-M-RvaxPro (očkování proti spalničkám, zarděnkám a příúšnicím)
1 dávka - přeočkování 1 dávkou
1000,-
Prevenar 20 (do 65 let) (očkování proti pneumokokům)
1 dávka - očkování 1 dávkou
2000,-
Adacel polio (očkování proti tetanu, černému kašli, záškrtu a obrně)
1 dávka - přeočkování 1 dávkou
1200,-
Varivax (očkování proti planým neštovicím)
2 dávky - 0, 8 týdnů
1300,-
Trumenba (očkování proti menigokoku typu B)
2 dávky - 0, 6M
2200,-
Nimenrix (očkování proti menigokokům typu A, C, Y, W-135)
1 dávka - poté přeočkování á 5 let
1500,-
Gardasil 9 (očkování proti papilomavirům, prevence HPV infekce)
3 dávky - 0, 2M, 6M
3500,-
Typhim Vi (očkování proti břišnímu tyfu)
1 dávka - poté přeočkování á 3 let
1500,-
Verorab (očkování proti vzteklině)
4 dávky - 0, 7D, 28D, 1R, poté přeočkování á 5 let
1500,-
Shingrix (očkování proti pásového oparu - herpes zoster)
2 dávky - 0, 2-6M
5500,-
Arexvy/Abrysvo (očkování proti RSV infekci)
1 dávka - očkování 1 dávkou
5500,-
Qdenga (očkování proti horečce dengue)
2 dávky - 0, 3M
4000,-
a ceny ostatních vakcín dle distributora
Aplikace vakcíny donesené pacientem (nebo u neregistrovaného pacienta) 400,-

Kontakt

Objednávání, prevence a očkování

Zadat požadavek přes Medevio

Pokud Váš problém není urgentní, napište nám prosím přes Medevio – bezpečný a moderní způsob komunikace. Díky Medeviu máte jistotu, že se Váš požadavek nezatoulá v emailu či SMS zprávách. (A nám v ordinaci méně zvoní telefony.)

Akutní situace

Zobrazit telefonní čísla a další kontakty
Mazurská 484/2
181 00
Praha 8

IČ: 8271330
Sestry: Markéta Večeřová
Mobil: +420 283 024 227
Email: ordinacemudrvala@gmail.com
Datová schránka: e2u7u7t

Mazurská 484/2
181 00
Praha 8

Spolupracujeme s těmito pojišťovnami

 • 111
 • 207
 • 201
 • 205
 • 213
 • 211
 • 209